Zarząd Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się

21 kwietnia 2018 r. (sobota ) w Polanicy-Zdrój w hotelu Nowy Zdrój.

I termin: godzina 10.30

II termin: godzina 11.00

W tym roku będziemy obchodzid 30-lecie Stowarzyszenia.
Porządek Walnego Zebrania:
1. Powitanie Zebranych.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór protokolanta.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu SRJ z działalności za ubiegły rok.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeoskiego.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Wolne wnioski
11. Podjęcie Uchwał Walnego Zebrania, w tym absolutorium dla Zarządu.
12. Uzupełniające wybory do Zarządu
13 . Zakooczenie Zebrania.

Przypominamy o obowiązku opłacenia zaległych i bieżących składek członkowskich. Mandaty
delegatów otrzymają członkowie z opłaconymi składkami.
Wysokośd składek za 2018 rok: 300,00 zł – składka członkowska,
150,00 zł – składka rzeczoznawcy,
150,00 zł – opłata za Znak Jakości SRJ.

Noclegi i wyżywienie – rezerwujemy indywidualnie w recepcji hotelu Nowy Zdrój na hasło: SRJ lub
Jubilerzy. Adres hotelu: Zdrojowa 34a, 57-320 Polanica-Zdrój
Telefon: 74 306 76 76 , e-mail: recepcja@nowyzdroj.pl
Ceny dla naszych członków: 135,00 zł – osobodoba , pokój 2-osobowy dla jednej osoby – 165,00 zł.
Śniadanie, obiadokolacja i parking hotelowy są w cenie pokoju. Cena dodatkowego obiadu-35 zł od
osoby – bal płatny 120 zł od osoby w recepcji hotelowej – decyzję należy podjąd przy
zameldowaniu.
W hotelu znajdują się 2 baseny, 4 sauny – korzystanie z nich jest w cenie pokojów oraz strefa
SPA&Wellness, oferująca usługi pielęgnacyjne, masaże itp., na które mamy 20% zniżki. ( cennik w
załączniku , zabiegi dobrze jest zamawiad z wyprzedzeniem)
Hotel oraz szczegóły dojazdowe można znaleźd na stronie internetowej: www.nowyzdroj.pl
Prosimy o dokonanie rezerwacji do 03.04.2018r. Rezerwacje po tym terminie mogą nie być
zrealizowane.

Przewidujemy program szkoleo i prezentacji :
Piątek – 20 kwietnia 2018:
- godz.14,00 – Kinga Saczewska: ”Techniki sprzedaży biżuterii diamentowej”.
- godz.15,00 – Tomasz Maczuga z firmy Szmit Group oraz Defendo : „Bezpieczeostwo
osobiste w biznesie podwyższonego ryzyka
„- godz. 16,00 – Retrospekcja z 30-lecia SRJ – w formie wspólnych wspomnieo przy
zdjęciach i slajdach. ( jeśli ktoś posiada zdjęcie z poprzednich lat i chciałby się nimi podzielić
z innymi prosimy o przesłanie skanu do biura)
- 17,30 – Obiadokolacja

W godzinach wieczornych, o godz.20,00 tradycyjne spotkanie na uroczystej, wspólnej kolacji
z okazji 30-lecia SRJ, w sali reprezentacyjnej hotelu Nowy Zdrój.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich członków.

w imieniu Zarządu SRJ

Cezary Kania