0

 Zarząd Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich zaprasza wszystkich   członków SRJ na Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie   się w dniu   07 pażdziernika 2017r. – sobota – w Warszawie , w hali EXPO, I   piętro sala   konferencyjna A. Pierwszy termin: godz. 10:00, drugi termin   godz. 10:15 .

 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie zostało zwołane w związku z koniecznością   dostosowania brzmienia Statutu do wymogów ustawowych.  Zmiany   podyktowane są przepisami ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie   ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.   poz. 1923), która zobowiązuje stowarzyszenia do dostosowania brzmienia   Statutów do nowych regulacji.

 

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich.