Podstawy oceny diamentów oszlifowanych

Formularz zgłoszenia na kurs

Wiedza teoretyczna

 1. Wprowadzenie

  1. Nomenklatura kamieni jubilerskichsrj-podstawy-oceny-diamentow-szlifowanych-2

  2. Diament – podstawy

  3. Formy krystaliczne i zbliźniaczenia

  4. Szlifowanie

  5. Właściwości diamentu

 2. Podstawy oceny jakości diamentów

  1. System oceny 4C

  2. Przyrządy i urządzenia

 3. Masa

  1. Karat metryczny

  2. Wpływ masy na wartość

  3. Masa brylantu a jego średnica

  4. Szacowanie masy

 4. Czystość

  1. Charakterystyki wewnętrzne

  1. Charakterystyki wewnętrzno-zewnętrzne

  2. Charakterystyki zewnętrzne powstałe przy użytkowaniu

  3. Charakterystyki zewnętrzne powstałe podczas procesu szlifowania

  4. Zjawiska strukturalne

  5. Symbole do oznaczania charakterystyk

 1. Ocena czystości

 2. Barwa diamentów

 3. Jakość szlifu

  1. Proporcje

  2. Symetria

  3. Polerowanie (wykończenie)

  4. Szlify fantazyjne

 4. Diamenty poprawiane

  1. Poprawianie czystości

  2. Poprawianie barwy

 5. Diamenty syntetyczne

 6. Imitacje

Umiejętności praktyczne

 1. Odróżnianie diamentów od imitacji

 2. Sposoby prawidłowego korzystania z przyrządów i urządzeń

 3. Wyliczanie masy teoretycznej oraz pomiar masy

 4. Ocena czystości oraz tworzenie diagramu inkluzjisrj-podstawy-oceny-diamentow-szlifowanych-1

 5. Ocena barwy

 6. Ocena proporcji

 7. Ocena symetrii

 8. Ocena wykończenia

 9. Określenie czy diament był poprawiany

 10. Korzystanie z testera diamentów syntetycznych

 

Zajęcia prowadzą bardzo doświadczeni praktycy i eksperci oszlifowanych diamentów Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich, dyplomowani eksperci diamentów Niemieckiego Towarzystwa Gemmologicznego – DGemG w Idar Oberstein i Wysokiej Rady Diamentów – HRD w Antwerpii.

 

Cena netto: 2500,00 zł

Cena brutto: 3075,00 zł

Zniżka dla członka Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich lub Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników

Cena netto: 2250,00 zł

Cena brutto: 2767,50 zł

 

Zapisy na kurs przyjmowane są wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy.

e-mail: kursy@srj.org.pl

Przejdź do formularza zgłoszeniowego