Szkolenia zorganizowane od 1988 roku przez SRJ:

Nasze Stowarzyszenie prowadzi działalność szkoleniową od końca lat osiemdziesiątych poprzedniego wieku. W początkowym okresie naszej działalności było to bardzo trudne i napotykaliśmy na wiele trudności oraz brak kontaktów z zachodnimi ośrodkami gemmologicznymi w europie i na świecie. Byliśmy zdani na własne siły i ograniczeni do polskiego rynku.

Dzięki wielkiemu wysiłkowi naszego pierwszego prezesa kol. Romana Urbaniaka i nawiązaniu współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, Towarzystwem Przyjaciół Nauk o Ziemi i Ośrodkiem Szkolenia Rzemiosła we Wrocławiu rozpoczęliśmy szkolenia polskich jubilerów i rzeczoznawców jubilerskich na gemmologów, ekspertów oszlifowanych diamentów i pereł. Na początku lat dziewięćdziesiątych nawiązaliśmy stałą współpracę z niemieckim Ośrodkiem Kształcenia Gemmologicznego w Idar – Oberstein, a następnie z Instytutem Gemmologicznym przy Wysokiej Radzie Diamentów w Antwerpii.

Są to najbardziej renomowane ośrodki gemmologiczne w Europie i wydawane przez te instytucje dyplomy są honorowane na całym świecie. Współpraca trwa do dnia dzisiejszego i stale się rozwija.
Mamy także patronat nad Centrum Szkolenia Gemmologicznego im. Romana Urbaniaka w Polanicy Zdroju, w którym kształcimy naszych członków i rzeczoznawców.
Ponad to zorganizowaliśmy wiele kursów we własnym zakresie. Zajęcia prowadzili i prowadzą nasi bardzo wysoko wykwalifikowani członkowie i wykładowcy uniwersyteccy.

Poniżej podajemy najważniejsze przeprowadzone szkolenia w kraju i poza granicami polski:

Szkolenia w Polsce:

 •  Ośrodek Szkolenia Rzemiosła Wrocław – „Aktualności Jubilerskie”
 •  Ośrodek Szkolenia Rzemiosła Wrocław – „Nowości Światowej Gemmologii (4 edycje)
 •  Ośrodek Szkolenia Rzemiosła Wrocław – skupu złomu metali szlachetnych i przepisów probierczych – monety z   metali szlachetnych, wybrane zagadnienia ze złotnictwa, historia sztuki złotniczej, kamienie jubilerskie
 • Polanica Zdrój – kurs dla kandydatów na biegłych sądowych i rzeczoznawców w urzędach, zorganizowany w uzgodnieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości
 • Ośrodek Szkolenia Gemmologicznego w Polanicy Zdrój – aktualne przepisy podatkowe, celne i zasad ustalania cen kamieni i wyrobów jubilerskich
 • Polanica Zdrój – kurs kandydatów na Biegłych sądowych
 • Naczelna Organizacja Techniczna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – seminarium dla rzeczoznawców SRJZ i ZP na temat przepisów prawnych
 • SRJ – Polanica Zdrój – szkolenie dla Biegłych Sądowych i Rzeczoznawców do Spraw Jakości PIH (sporządzanie opinii dla Sądów i innych podmiotów administracji państwowej)
 • Towaroznawca Jubilerski (4 edycje)
 • SRJ Polanica Zdrój – podniesienie kwalifikacji w zakresie obsługi klienta
 • Ocena i wycena monet – kurs dla zaawansowanych 6 edycji
 • Nowe zasady probiernictwa w Polsce po wstąpieniu do UE
 • Diamenty syntetyczne firmy Genesis i Apollo

Szkolenia za granicą:

Szkolenia przeprowadzone przez Niemiecki Ośrodek Kształcenia Gemmologicznego w Idar Oberstein

 • Ekspertów Diamentów przeprowadzone we Wrocławiu (1 edycja)
 • Ekspertów Diamentów w Polsce i Idar Oberstein (6 edycji)
 • Gemmologiczny w Polanicy Zdrój i Idar Obeerstein (3 edycje)
 • Kupiec kamieni” – 28-05-1990 – 01-06-1990r. (3 edycje)
 • Kurs Pereł i substancji pochodzenia organicznego (4 edycje)
 • Praktyka Gemmologiczna (5 edycji)
 • Praktyka ekspertów Diamentów (5 edycji)

Ośrodki kształcenia gemmologicznego, z którymi współpracujemy poza granicami Polski:

Niemiecki Ośrodek Kształcenia Gemmologicznego w Idar Oberstein – Deutsche Gemmologische Gesellschaft - www.dgemg.com

Wysoka Rada Diamentów – Instytut Gemmologiczny w Antwerpii – HRD Institutet of Gemmology - www.hrd.be

Szkolenia w Polsce i za granicą w latach 2002 – 2005:

 1. „Towaroznawca Jubilerski” trzy edycje – w 2002, 2003 i 2005 roku. W kolejnych edycjach brało udział kolejno: 16 osób, 13 osób i 15 osób – razem 44 osoby.
 2. „Ekspert Monet” – w związku z dużą ilością zgłoszeń zorganizowano w 2003 i 2004 roku trzy edycje kursu, w których wzięło udział łącznie 47 osób. Wykładowcą był p. Robert Buczak, znany numizmatyk i ekspert monet.
 3. Przy okazji każdego Walnego Zebrania Zarząd starał się organizować ciekawe szkolenia – często związane z bieżącymi wydarzeniami. I tak:
  • W 2002 roku było szkolenie pt. „Prawne aspekty rzeczoznawstwa jubilerskiego”, na którym wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Naczelnik Wydziału Kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu omawiali zasady oraz formalne podstawy sporządzania opinii przez biegłych sądowych i rzeczoznawców ds. jakości produktów i usług PIH.
  • W 2003 roku były to szkolenia pt. „Nowe prawa konsumenckie w świetle zmian prawnych obowiązujących od 01.01.2003 r, które prowadził Naczelnik Wydziału Kontrol WIIH oraz „Zasady wyceny i wystawiania dokumentów wyceny na biżuterię z brylantami i kamieni kolorowymi” Zostały także zaproponowane druki do wypisywania wycen.
  • W 2004 roku były to szkolenia pt. „Prawo probiercze w Polsce i Unii Europejskiej po 01.05.2004 roku” oraz „Najczęściej spotykane fałszerstwa cech probierczych”. Szkolenia prowadziła p. dyr. Urzędu Probierczego w Warszawie Maria Magdalena Ulaczyk oraz Naczelnicy Obwodowych Urzędów Probierczych w Warszawie i w Krakowie.
  • W 2005 roku przeprowadzone było szkolenie pt. „Diamenty syntetyczne oraz poprawiane HPHT i HT”, na którym wykładowcą był p. Józef Bogacz.

Przy udziale zagranicznych ośrodków szkoleniowych zorganizowano następujące szkolenia:

 1. w Niemczech w Idar Oberstein:
  • W 2003 roku okresowy, gemmologiczny kurs dla członków fachowych D. Gem. Gesellschaft, w którym uczestniczyło 14 osób.
  • W 2004 roku, okresowy, diamentowy D5 również dla członków fachowych DGG, w którym uczestniczyło 6 osób.
 1. w Belgii w Antwerpii, w Instytucie Gemmologicznym Wysokiej Rady Diamentowej zorganizowano:
  • W 2004 roku dwie edycje kursu certyfikowanych ekspertów diamentów w wersji skróconej, jednotygodniowej dla ekspertów diamentów z D Gem G, w której wzięło udział łącznie 31 osób.
  • W 2005 roku pierwszą edycję trzytygodniowego, pełnego kursu certyfikowanych ekspertów diamentów, w której wzięło udział 16 osób.

1. Szkolenia poza granicami kraju

* Certyfikowany Ekspert Diamentów HRD
- pełny 3 tygodniowy kurs zorganizowany wspólnie z Instytutem Gemmologicznym przy Wysokiej Radzie Diamentów w Antwerpii.
Odbyło się łącznie 5 edycji – uczestniczyło 65 osób
1 edycja w roku 2006
1 edycja w roku 2007
1 edycja w roku 2009 – 15 osób
1 edycja w roku 2011 – 12 osób
1 edycja w roku 2012 – 8 osób
* Kurs HRD zorganizowany wspólnie z Instytutem Gemmologicznym przy Wysokiej Radzie Diamentów w Antwerpii o Diamentach Syntetycznych Poprawianych i w Barwach Fantazyjnych.
Odbyły się łącznie 2 edycje
2 edycje w roku 2007
* Kurs w HRD wspólnie z Instytutem Gemmologiczanym Wysokiej Rady Diamentów w Antwerpii o Nowościach w Gemmologii i Najnowszych Zasadach Oceny Diamentów.
Odbyły się łącznie 3 edycje – uczestniczyły 44 osoby
2 edycje w roku 2009 – 29 osób
1 edycja w roku 2012 – 15 osób
* Okresowy kurs dla członków fachowych DGemG Niemieckiego Instytutu Gemmologicznego w Idar -Oberstein Kurs odbywa się co 5 lat
Odbyły się łącznie 2 edycje
1 edycja w roku 2005
1 edycja w roku 2009 – 16 osób

2. Szkolenia organizowane w Polsce

* Znawca Pereł, kurs cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem.
Odbyło się łącznie 13 edycji
1 edycja w roku 2005
3 edycje w roku 2006
2 edycje w roku 2007
4 edycje w roku 2008
1 edycja w roku 2009 – 10 osób
1 edycja w roku 2010 – 11 osób
1 edycja w roku 2013 – 13 osób
* Towaroznawca Jubilerski
Odbyło się łącznie 6 edycji
1 edycja w roku 2005
1 edycja w roku 2006
1 edycja w roku 2007
1 edycja w roku 2009
1 edycja w roku 2010 – 13 osób
1 edycja w roku 2011 – 8 osób
* Znawca Monet
Odbyły się łącznie 3 edycje
2 edycje w roku 2007
1 edycja w roku 2008
* Znawca Korali
Odbyło się łącznie 5 edycji
1 edycja w roku 2006
2 edycje w roku 2010 – 19 osób
2 edycja w roku 2012 – 28 osób
* Wykwalifikowany Sprzedawca Diamentów
Odbyło się łącznie 6 edycji
2 edycje w roku 2006
2 edycje w roku 2007
1 edycja w roku 2011 – 15 osób
1 edycja w roku 2012 – 11 osób
* Wstęp do Gemmologii
Odbyły się łącznie 2 edycje
1 edycja w roku 2005
1 edycja w roku 2006
* Warsztaty Laboratoryjne zorganizowane na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Nauk o Ziemi na temat „Laboratoryjne Metody Identyfikacji Diamentów” 3 edycje w roku 2008
* Pierwszy krok w Gemmologii 1 edycja w roku 2012 – 12 osób
* Kurs Badanie Metali Szlachetnych 4 edycje w roku 2011/2012 – 49 osób

W sumie odbyło się 55 szkoleń, w których wzięło udział około 776 słuchaczy.