4820

Każdego roku w sezonie wiosennym odbywa się Walne Zebranie Członków SRJ. Tegoroczne było wyjątkowe, gdyż miało charakter Sprawozdawczo – Wyborczy. Odbyło się 22 kwietnia w najpiękniejszym miejscu polskiego wybrzeża, w Jastrzębiej Górze. Gości przyjął Hotel Astor *** .

W przeddzień Walnego Zebrania odbyły się szkolenia prowadzone przez jednych z najlepszych specjalistów w różnych dziedzinach branży jubilerskiej.

Wykład o rodzajach opraw oraz szlifach kamieni w zabytkowej biżuterii poprowadziła dr Ewa Letkiewicz. Kolejny, niezwykle inspirujący wykład o trudnej tematyce diamentów kolorowych, poprowadził Dariusz Jaworski. Omówił on temat sposobu opisu oraz szacowania wartości diamentów, które nie są ujęte w tabelach Rapaport. Swoją prezentację wzbogacił o pokaz prywatnej kolekcji diamentów, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Ostatni wykład prowadzony był przez Tomasza Kłoczewiaka. Słuchacze mieli okazję zapoznać się z problematyką biegłego sądownictwa w zakresie rzeczoznawstwa jubilerskiego. Ten, jakże bogaty w nową wiedzę dzień zakończony był uroczystą kolacją integracyjną.

W sobotę 22 kwietnia 2017 r. przed południem wszyscy przybyli członkowie SRJ pojawili się na Sprawozdawczo – Wyborczym Walnym Zebraniu Członków SRJ. Sprawozdania wygłosili: Tomasz Kłoczewiak – prezes Zarządu, Kamil Szywacz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Ryszard Nowak – przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. Miniony rok podsumowany został jako bardzo dobry. Możemy pochwalić się zorganizowaniem wielu fachowych szkoleń, również za granicą. Byliśmy obecni na największych imprezach targowych branży jubilerskiej w Polsce. SRJ pełniło na nich funkcję doradcy branżowego. Frekwencja przy naszych stoiskach z roku na rok się powiększa. Cieszy nas fakt, że darzycie nas zaufaniem w kwestii fachowych porad dotyczących biżuterii oraz kamieni szlachetnych. Rok 2016 przyniósł Stowarzyszeniu zmiany personalne na stanowisku kierownika biura oraz głównej księgowej. Serdecznie dziękujemy Paniom Marioli Kania oraz Bogusławie Michalskiej za współpracę, lojalność oraz uśmiech każdego dnia. Jednocześnie witamy Panią Joannę Kranz, która objęła obie zwolnione funkcje. Cieszymy się na myśl o współpracy.

W uchwałach Walnego Zebrania udzielono absolutorium dla Zarządu SRJ za miniony okres. Odniesiono się do wielu spraw o charakterze formalnym i porządkowym po czym zakończono pierwszą część Walnego Zebrania.

W drugiej części odbyły się Wybory do władz Stowarzyszenia, w tym: wybory Zarządu SRJ, wybory członków Komisji Rewizyjnej oraz wybory członków Sądu Koleżeńskiego. Chęć zmian we władzach SRJ wyrazili zarówno członkowie pełniący najwyższe funkcje SRJ, jak i kandydaci do wyborów. Od strony technicznej, przebieg wyborów był sprawny i towarzyszyły przy tym pozytywne emocje.

Od dnia 22 kwietnia 2017 r. władze Stowarzyszenia przedstawiają się następująco:

Zarząd SRJ

  • Cezary Kania – Prezes Zarządu
  • Marek Korytowski – Wiceprezes Zarządu
  • Paweł Wierzchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Dariusz Jaworski – Wiceprezes Zarządu
  • Wioleta Kinga Saczewska – Skarbnik Stowarzyszenia
  • Andrzej Jung – Członek Zarządu
  • Robert Zięba – Członek Zarządu

Tegoroczne Walne Zebranie połączone z Wyborami do Władz Stowarzyszenia było ciekawym doświadczeniem. Uczestnicy wyrazili chęć przybycia za rok, co nas bardzo cieszy!

Nowy Zarząd pragnie złożyć serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę, ogromny trud wniesiony w rozwój Stowarzyszenia oraz nieocenione chęci budowania polskiej branży jubilerskiej. Wyrazy szacunku niech przyjmą: Tomasz Kłoczewiak, Jacek Zięta, Adam Micał, Jerzy Sobisiak oraz Piotr Sobisiak. Doceniamy Waszą wiedzę i zdobywane latami doświadczenie.

Zarząd Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich pragnie przedstawić gotowość do działania. Dużo pracy przed nami, jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i bardzo szczęśliwi na myśl o nowoczesnym kontynuowaniu tradycji SRJ.