W dniach 13 – 17 czerwca 2016 roku SRJ wspólnie z HRD zorganizowało kolejny kurs doskonalący i przypominający a także odświeżający wiadomości zdobyte na kursie diamentowym. Kurs adresowany jest do rzeczoznawców SRJ w dziedzinie diamentów i gemmologii. Jest on obowiązkowy dla naszych rzeczoznawców diamentów i kamieni kolorowych, którzy maja obowiązek uczestniczyć w tego rodzaju kursie co 5 lat.

Połowa kursu poświęcona była tematyce diamentowej a połowa tematyce gemmologicznej.

Kurs był perfekcyjnie przygotowany. Wszystkie zajęcia prowadziła senior lector HRD Katerina Deliousi. W części diamentowej przypomnieliśmy sobie zasady oceny barwy i czystości oraz wizualnej oceny proporcji, symetrii i wykończenia szlifu. Przypomniane i omówione zostały najważniejsze problemy w dziedzinie diamentów i nowoczesnej gemmologii, ze szczególnym naciskiem na problematykę najbardziej aktualną – diamenty i kamienie szlachetne syntetyczne oraz diamenty i kamienie szlachetne o zmienionych właściwościach (poprawiane).

Wszystkie zajęcia poprzedzone były wykładem teoretycznym, który następnie ćwiczyliśmy na konkretnych przykładach praktycznych. Wykłady teoretyczne były nadzwyczaj przystępnie i jasno przygotowane i wygłoszone a także ilustrowane wielką ilością przeźroczy. Zestaw kamieni do ćwiczeń był obszerny i tak dobrany aby ilustrował uprzednio poznaną tematykę teoretyczną.

W piątym dniu szkolenia zajęcia poprowadziła Laurence Vanden Dorre, przedstawicielka koncernu De Beers z sektora reklamy i technik sprzedaży. Przedstawiła nadzwyczaj ciekawie problematykę przeprowadzenia kompleksowej akcji reklamowej, połączoną z technikami związanymi z podniesieniem poziomu sprzedaży. Wszystko oczywiście w aspekcie sprzedaży diamentów i biżuterii diamentowej. Był to nowy, nadzwyczaj ciekawy segment, dotąd niespotykany w przeprowadzonych już szkoleniach okresowych.

W szkoleniu, ze względów organizacyjnych wzięło udział tylko pięcioro słuchaczy. Dział szkolenia HRD wyraził wyjątkowo zgodę na przeprowadzenie szkolenia pomimo tak małej ilości słuchaczy.

Tłumaczenie na szkoleniu poprowadził nasz członek, ekspert diamentów, kol. Dariusz Jaworski.
Poniżej podajemy listę uczestników szkolenia:

  1. Jacek Zięta
  2. Piotr Sobisiak
  3. Tomasz Kłoczewiak