Badanie wyrobów z metali szlachetnych

Formularz zgłoszenia na kurs

Kurs jest adresowany do jubilerów, sprzedawców, hurtowników, kierowników sklepów, oraz wszystkich osób które zajmują się zawodowo skupem złota i zastawami lombardowymi. Wykładowcami są uznani rzeczoznawcy i jubilerzy – członkowie SRJ. Kurs trwa 2 dni (weekend)

srj-badanie-wyrobow-z-metali-szlachetnych-1

Program kursu

  • Ogólne wiadomości z zakresu metali szlachetnych – metale szlachetne i ich stopy – omówienie własności metali szlachetnych i nieszlachetnych używanych do sporządzania stopów,próby złota, srebra, platyny i palladu, przeliczanie prób z karatów na tysięczne, łuty, zołotniki.
  • Prawodawstwo probiercze – obligatoryjne i fakultatywne prawo probiercze; deklaracja producenta; cechy probiercze obowiązujące w Polsce, remedium, cecha główna, dodatkowa, podstawowa i pomocnicza. Omówienie składowych cech probierczych. Cechy konwencyjne. Ogólne wiadomości o cechach innych państw najczęściej spotykanych w Polsce. Historia polskich cech probierczych.
  • Badanie stopów metali szlachetnych – sposoby określania prób metali szlachetnych: metoda kroplowa, porównawcza na kamieniu probierczym – omówienie teoretyczne z demonstracją, metoda miareczkowa, kupelacyjna, fluorescencji rentgenowskiej – omówienie teoretyczne.
  • Fałszerstwa cech probierczych.
  • Zarys wiadomości o najczęściej spotykanych monetach złotych.
  • Ćwiczenia praktyczne w określaniu prób metali szlachetnych metodą kroplową i na kamieniu probierczym – przy użyciu gwiazd, kamieni i cieczy probierczych.

Słuchacze otrzymują: tabele aktualnych i historycznych cech probierczych, książeczkę z cechami probierczymi krajów europejskich, zestawienie przykładów fałszywych cech probierczych, tabelę z przybliżonymi masami kamieni jubilerskich.

srj-badanie-wyrobow-z-metali-szlachetnych-2

Kurs zakończony jest egzaminem praktyczno – teoretycznym.

 

Cena netto: 1250,00 zł

Brutto: 1537,50 zł

Zniżka dla członka Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich lub Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników

Cena netto: 1125,00 zł

Cena brutto: Brutto 1383,75 zł

Zapisy na kurs przyjmowane są wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy.

Miejsce kursu: SRJ Warszawa
e-mail: kursy@srj.org.pl

Przejdź do formularza zgłoszeniowego