Lista organizacji polskich i zagranicznych, z którymi na stałę współpracujemy

Zagraniczne ośrodki szkoleniowe

Antwerpia i diamenty

Antwerpia ma długą i bogatą tradycję jako miasto związane z diamentami. Już od XV w. odgrywało dominującą rolę dla przemysłu diamentowego jako główny szlak diamentów pochodzących z różnych stron świata. Obecnie w Antwepskim Centrum Diamentowym mieszczą się 4 giełdy diamentowe (na Świecie jest ich 23), 3 banki diamentowe oraz setki biur i szlifierni, a wszystko to na obszarze ok. 2 km2.

W roku 1973 Powstała HRD Wysoka Rada Diamentów, organizacja której celem jest koordynowanie i kontrola ruchów gospodarczych na antwerpskim rynku diamentów. Organizacja ta spełnia ważne funkcje społeczne, ekonomiczne i polityczne.

Przez lata HRD stało się oficjalną organizacją znaną na arenie międzynarodowej, pełniącą funkję gospodarza, rzecznika i pośrenika dla belgijskiej społeczności diamentowej.

HRD jest również oficjalnym łącznikiem pomiędzy sektorem diamentowym a rządem belgijskim aktywnie wspierając branżę w Belgii i poza jej granicami.

HRD świadczy również usługi takie jak wydawanie światowej rangi certyfikatów diamentów i organizowanie szkoleń poszerzających wiedzę na temat diamentów.

Instytut Gemmologiczny HRD

Instytut Gemmologiczny HRD jest departamentem szkoleniowym Wysokiej Rady Diamentów. Oferuje on szeroki zakres szkoleń z zakresu oceny diamentów i gemmologii.

Pierwszy kurs oceny diamentów odbył się w 1982 r.

Pierwszy kurs poza Antwerpią miał miejsce w Singapurze w 1984 r.

Od 1991 szkolenia były organizowane na wszystkich kontynentach: od Azji (Hong Kong, Szanghaj, Pekin), poprzez Środkowy Wschód (Dubai, Bahrain, Bejrut) i Europę do Północnej i Środkowej Ameryki (Toronto, Yellowknife, Meksyk) oraz w wielu innych miastach.

Żeby lepiej organizować szkolenia zagraniczne stworzono przedstawicielstwa na Środkowym Wschodzie, Dalekim Wschodzie i w Ameryce Północnej. Powiększona została również kadra szkoleniowa.

Instytut Gemmologiczny HRD jest oficjalnie uznawany przez rząd belgijski jako instytut naukowy i współpracuje ze szkołą szlifierzy diamentów.

Kursy organizowane przez Instytut Gemmologiczny HRD mają na celu szkolenie ekspertów diamentów, specjalistów zajmujących się sortowaniem diamentów oraz gemmologów.

Żeby sprostać temu zadaniu został stworzony bogaty program kursów składający się z kursów odbywających się na miejscu, zagranicznych, odbywających się na podstawie szczególnych umów takich jak np. kursy dla specjalnych grup oraz lekcji prywatnych.

Aby utrzymywać wiedzę swoich absolwentów na najwyższym poziomie HRD regularnie organizuje warsztaty na temat nowych technologii stosowanych w przemyśle diamentowym.

Ze względu na swoją wysoką jakość kursy te cieszą się ogromnym powodzeniem, a tytuły Dyplomowanego Eksperta Diamentów, Gemmologa HRD i Dyplomowanego Gemmologa HRD są znane na całym Świecie.

Ocena diamentów odbywa się według Zasad Oceny Diamentów Szlifowanych IDC – International Diamond Council. Podczas szkoleń każdy student wyposażony jest w wysokiej klasy materiały dydaktyczne opracowane przez HRD, ma do swojej dyspozycji mikroskop i zestaw przyrządów.

Doświadczeni wykładowcy doskonale przekazują wiedzę teoretyczną. Uczą również z niej korzystać podczas dużej ilości ćwiczeń praktycznych.

Jeżeli chcieli by Państwo otrzymać więcej informacji na temat HRD prosimy o kontakt z:

HRD Institute of Gemmology

Ms Ingrid Struyf
Hoveniersstraat 22
2018 Antwerp
Belgium

Deutsche Gemmologische Gesellschaft e. V.

(Deutsche Gesellschaft für Edelsteinkunde)
Niemieckie Towarzystwo Gemmologiczne
Idar – Oberstein

Deutsche Gemmologische Gesellschaft e. V. zostało założone w 1932 roku w Idar – Oberstein przez pioniera niemieckiej gemmologii Georga O. Wilda wraz z grupą kolegów z branży jubilerskiej i mineralogami.

Do 1966 roku Towarzystwo znane było pod nazwą Deutsche Gesellschaft für Edelsteinkunde (Niemieckie Towarzystwo Kamieni Szlachetnych).

Georg O. Wild (zajmujący się handlem kamieniami szlachetnymi) około roku 1925 w Hali Rzemiosła w Idar – Oberstein stworzył prywatne laboratorium badania kamieni szlachetnych. Od początku swej działalności laboratorium to oparło się na współpracy z naukowcami – mineralogami a zwłaszcza z prof. dr. Karlem Schlossmacherem (który miał również znaczący wkład w rozwój Towarzystwa).

W 1935 roku Deutsche Gesellschaft für Edelsteinkunde miało już 300 członków i to m. innymi bardzo znanych wtedy mineralogów takich jak Liesegang czy Eppler. 26 VI 1935 r. Towarzystwo Gemmologiczne realizując swój cel – szkolenie podstawowe i uzupełniające w zakresie metod badania kamieni szlachetnych przeprowadziło pierwszy 10 dniowy kurs podstawowy.

W trakcie II wojny światowej działalność całkowicie upadła.

W roku 1951 prof. Schlossmacher z 22 innymi osobami z branży jubilerskiej reaktywował działalność Deutsche Gesellschaft für Edelsteinkunde i otworzył jednocześnie Instytut Badania Kamieni Szlachetnych, gromadząc sprzęt do badań i wznawiając kursy.

W roku 1966 Deutsche Gesellschaft für Edelsteinkunde zmienił nazwę na Deutsche Gemmologische Gesellschaft e. V. W tym samym roku utworzono Fundację imienia prof. Schlossmachera, obecnie Deutsche Stiftung Edelsteinforschung (DSEF).

Fundacja ta jest dziś znanym i wyposażonym w nowoczesne przyrządy badawcze ośrodkiem świadczącym usługi identyfikacji i badań naukowych kamieni szlachetnych.

W 1975 roku rozpoczęło działalność w nowym budynku Centrum Kształcenia Gemmologicznego przy D.Gem.G. (jako Zakład Doskonalenia Zawodowego w zakresie nauki o kamieniach szlachetnych).

Doprowadziło to do dużego zainteresowania szkoleniami (także w języku angielskim i francuskim), co spowodowało wykształcenie w jednym 1982 roku 2000 absolwentów z całego świata.

Oferta kursów D.Gem.G. była następująca:

1. Nauka o kamieniach szlachetnych,
2. Nauka o diamentach,
3. Nauka o gospodarce kamieniami szlachetnymi,
4. Nauka o substancjach organicznych.

Dodatkowo dziś liczba kursów zwiększona została o szkolenia specjalne takie jak : kursy intensywne, kursy poszerzające wiedzę, kursy przygotowawcze do egzaminu mistrzowskiego w złotnictwie, oraz kursy specjalne dla firm i stowarzyszeń.

Centrum Kształcenia Gemmologicznego przy D.Gem.G. prowadzi również wykłady i praktykę dla studentów Instytutu Mineralogiczno – Petrograficznego Uniwersytetu w Heidelbergu.

Od momentu powstania Centrum Kształcenia Gemmologicznego przy D.Gem.G. aż do 1991 roku kierownikiem oraz drugim prezesem Towarzystwa był dr. Godehard Lenzen wielki przyjaciel Polski i Polaków, dzięki któremu zaowocowała współpraca D.Gem.G. ze SRJ.

Po jego śmierci dyrektorem ośrodka został dr Ulrich Henn. Sprawuje on tę funkcję do chwili obecnej.

Od 1986 roku D.Gem.G. dla wszystkich absolwentów posiadających dyplom końcowy umożliwił uzyskanie tytułu FGG (fachowego członka D.Gem.G.).

Ta szczególna forma członkostwa zarezerwowana jest tylko dla absolwentów pełnych kursów, którzy zdali poprawnie egzaminy eksperta diamentów i eksperta kamieni szlachetnych – gemmologa. Wszystkie osoby, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym o otrzymały dyplomy maja prawo do certyfikowania kamieni szlachetnych w specjalnościach zgodnych z dyplomem.

Dziś D.Gem.G. jest renomowaną, o światowym zasięgu instytucją dysponującą fachową kadrą wykładowców, dużą ilością przyrządów do identyfikacji oraz całą paletą kamieni do demonstracji.

Wykłady odbywają się w oparciu o obowiązujące normy światowe, a więc IDC w wypadku diamentów i CIBJO dla kamieni kolorowych.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich współpracuje z Niemieckim Towarzystwem Gemmologicznym od 1989 roku i kształci swoich członków w ośrodku szkoleniowym tego Towarzystwa. Absolwenci szkoleń uzyskują dyplomy ekspertów diamentów, kamieni kolorowych, pereł i substancji organicznych.

Oferta transakcyjna platformy IDEX – International Diamond Exchange

IDEX

Platforma IDEX Online jest platformą handlową (transakcyjną) typu business to business dla oszlifowanych diamentów.
Platforma IDEX Online oferuje największy hurtowy magazyn z ponad tysiącem dostawców na całym świecie,
do której dostęp ma również 6000 zarejestrowanych użytkowników, wszystkich profesjonalnych handlowców.

 

  • Korzyści płynące z członkowstwa:
  • Sprzedaż bezprowizyjna (IDEX nie pobiera prowizji za przeprowadzone transakcje)
  • Realna informacja dotycząca popytu i podaży diamentów
  • Dostęp do największych online zasobów diamentów
  • Ponad 3000 zapytań handlowych
  • Informacja o szacunkowych cenach diamentów
  • Guaranteed Diamond Transcations (GDT) – kupno i sprzedaż bezpośrednio online

Platforma IDEX Online została ustanowiona w 2000 roku przez Prezesa Pana Ehud Cohen, oraz Dyrektora Zarządzającego Panią Tamar Katzav, którzy oboje zajmowali się handlem diamentami, i stwierdzili w 1999 roku w wyniku badania internetowego, że nie istniała prawdziwa giełda transakcyjna dla szlifowanych diamentów. Brak takiej platformy internetowej spowodował, że pojawiła się okazja, aby zaplanować, stworzyć i wypuścić na rynek Platformę IDEX Online w lutym 2001.

Platforma Idex jest transakcyjną platformą typu B2B, dlatego jest dostępna dla członków branży – z całego kanału dystrybucyjnego diamentów i biżuterii. Członkowie Platformy IDEX Online to spółki wydobywcze, producenci diamentów, hurtownicy handlujący diamentami i biżuterią, producenci biżuterii, sprzedawcy detaliczni, banki i instytucje finansowe, analitycy, organizacje branżowe, rządy i inni.

IDEX Magazine

Wydawnictwo IDEX ma na celu informowanie na bieżąco o wszystkich ważnych sprawach dotyczących branży diamentowo – jubilerskiej, obejmujących wydobycie diamentów, produkcje , marketing jak i również o innych powiązanych sektorach ubezpieczeń, bankowości, inwestycji, technologii itp. IDEX Magazine zawiera wnikliwe analizy na temat zagadnień i problemów mających wpływ na rynek diamentów, kamieni kolorowych i szlachetnych i branżę jubilerską. Podzielony on jest to 4 zasadnicze rozdziały:

  • Retail section, Polished section, Mining section and Rough diamond report Jest to wiodący miesięcznik na rynku diamentowo – jubilerskim służący tejże społeczności.

Osoby zainteresowane bardzo proszę o kontakt ze Stowarzyszeniem. Dla wszystkich członków Stowarzyszenia IDEX proponuje:

  • Koszt miesięcznego abonamentu wynosi $ 30 ( cena promocyjna)
  • Cena za roczną prenumeratę miesięcznika IDEX Magazin $ 220(zamiast $250) – Koszty wysyłki pokrywa IDEX.

Marta Dąbroś
IDEX Online EC BVBA
Lange Herentalsestraat 74
2018 Antwerpia, Belgia
Email: marta@idexonline.com
https://www.idexonline.com/