Pierwszym prezesem Zarządu Stowarzyszenia był Roman Urbaniak.
Pełnił on tę funkcję aż do 1997 roku, kiedy to został prezesem Krajowej Izby Gospodarczej Jubilersko – Zegarmistrzowskiej i ze względu na nadmiar obowiązków i zły stan zdrowia zrezygnował z tej funkcji.
W latach 1997-2001 prezesem Zarządu Stowarzyszenia był Jacek Zięta, a w latach 2001-2005 Stanisław Krzysztof Jacobson.
W latach 2005-2017 prezesem Stowarzyszenia był Tomasz Kłoczewiak.

Obecny skład Zarządu Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu
Cezary Kania
tel.: 22 822 02 60 lub 504 242 128
e-mail: c.kania@srj.org.pl
Wiceprezes Zarządu - odpowiedzialny za kontakt z targami i urzędami:
Marek Korytowski
tel.: 61 814 40 40 lub 601 820 578
e-mail: m.korytowski@srj.org.pl
Wiceprezes Zarządu - odpowiedzialny za kontakt z targami i urzędami:
Paweł Wierzchowski
tel.: 602 252 776
e-mail: p.wierzchowski@srj.org.pl
Skarbnik Stowarzyszenia - odpowiedzialna za media - gazeta, strona SRJ, Facebook SRJ
Kinga Saczewska
tel.: 504 522 144
e-mail: k.saczewska@srj.org.pl
Członek Zarządu - odpowiedzialny za media - gazeta, strona SRJ, Facebook SRJ
Robert Zięba
tel.: 695 775 999
e-mail: r.zieba@srj.org.pl
Członek Zarządu
Ryszard Nowak
tel.: 501 628 340
e-mail: r.nowak@srj.org.pl
Członek Zarządu
Dariusz Latajka
tel.:
e-mail: d.latajka@srj.org.pl