Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich za okres 10.04.2013 – 25.04.2015r.

Kolejny rok działalności naszego Stowarzyszenia z nami. Zarząd w okresie sprawozdawczym odbył cztery posiedzenia w związku z powierzonymi mu zadaniami statutowymi.

Działalność szkoleniowa

W okresie od ostatniego Walnego Zebrania zorganizowane zostały następujące szkolenia:

 1. Kurs „Monety Złote” – dwie edycje – w lutym 2014 roku, w którym wzięło udział 13 słuchaczy. Kurs odbył się jak zwykle w naszej siedzibie, a prowadził je pan Robert Buczak – najlepszy specjalista w dziedzinie numizmatyki w Polsce, współpracujący od lat z naszym Stowarzyszeniem.
 2. Kurs „Towaroznawca Jubilerski” odbył się w maju 2014 roku. Wzięło w nim udział 6 słuchaczy.
  Stronę teoretyczną w zakresie nazewnictwa diamentów i kamieni pochodzenia organicznego prowadził kol. Stanisław Jacobson, w zakresie probiernictwa Tomasz Kłoczewiak a część praktyczną poprowadził kol. Jerzy Sobisiak.
 3. Kurs Ekspertów Diamentów w Antwerpii odbył się w dniach 26.08 – 12.09. 2014r. Wzięło w nim udział 9 słuchaczy. Tłumaczenia na kursie podjął się kol. Dariusz Jaworski, nasz ekspert diamentów ze Szczecina.
 4. W marcu 2014 r. odbył się kurs „Metody Badania Metali Szlachetnych”. Program szkolenia opracował i szkolenia poprowadził kol. Tomasz Kłoczewiak. W celu zapewnienia słuchaczom możliwości zapoznania się z praktyczną stroną zagadnień i samodzielnego wykonywania badań zakupiliśmy pięć zestawów cieczy, iglic i kamieni probierczych a także cyfrowy tester do badania stopów metali szlachetnych. W kursie wzięło udział 6 osób.
 5. W czerwcu 2014 roku odbył się kurs „Znawca Pereł”, w którym wzięło udział 11 osób. Wykładowcami i instruktorami byli jak zwykle kol. kol. Leszek Mudziejewski i Stanisław Jacobson.
 6. W systemie weekendowym w dniach 8-9 i 14-16 listopada 2015 zorganizowaliśmy szkolenie „Podstawy oceny oszlifowanych diamentów”, w którym wzięło udział 12 osób. Zagadnienia teoretyczne wyłożył kol. Stanisław Jacobson a instruktaż na zajęciach praktycznych poprowadzili kol. kol. Stanisław Jacobson i Jerzy Sobisiak. Kamienie do szkoleń wypożyczył nam nieodpłatnie kol. Marek Korytowski a wyroby z diamentami wypożyczyli również nieodpłatnie kol. kol. M. Korytowski i Cezary Kania. Bardzo im za to dziekujemy.
 7. W dniach 14 – 17 lipca 2014 roku odbyła się druga edycja kursu perłowego w Antwerpii z udziałem 14 słuchaczy. Kurs poprowadził doskonały znawca zagadnień pan ………………. ze Szwajcarskiego Towarzystwa Gemmologicznego. Tłumaczem na kursie był tak jak w pierwszej edycji kol. Krystian Jacobson.
 8. W sierpniu 2014 roku miały miejsce dwie jednotygodniowe edycje kursu doskonalącego diamentowo-gemmologicznego w Niemczech w Idar – Oberstein. Szkolenie takie jest obowiązkowe dla członków fachowych DGGem. Organizacją kursów i tłumaczeniem zajął się kol. Piotr Sobisiak.
  Warto zaznaczyć, że zmienili się wykładowcy w Niemieckim Towarzystwie Gemmologicznym. Kurs prowadziło dwóch młodych wykładowców – obaj z dyplomami uniwersyteckimi z Mainz, jeden z nich nawet z tytułem doktorskim. Bardzo interesujący ludzie i nadzwyczaj dobrze od strony fachowej przygotowani do zajęć.
 9. W lutym i na przełomie sierpnia i września 2014 roku pięciu naszych członków ukończyło pełny kurs gemmologiczny w HRD w Antwerpii. Kurs w sumie trwał sześć tygodni, w dwóch trzytygodniowych etapach. W pierwszym etapie nasi członkowie byli przyłączeni do grupy belgijskiej, w drugim HRD stworzyło dla naszych słuchaczy odrębną grupę. Wszyscy uczestnicy z pełnym sukcesem zdali trudne egzaminy końcowe i otrzymali dyplomy ekspertów gemmologów. Naborem na kurs, tłumaczeniem na nim oraz przetłumaczeniem skryptu na język polski zajął się kol. Grzegorz Jurkun.
 10. W dniach 10-12.04.2014r.odbył się kurs „Monety Złote” z udziałem dziewięciu uczestników, jak zwykle wykładowcą był kol. Robert Buczak.

Wszystkie kursy przyniosły łącznie 121.372,43 złotych przychodu i 61.577,20 dochodu netto.

W 2015 roku zamierzamy zorganizować w Antwerpii dwie edycje kursu doskonalącego dla ekspertów diamentów i kamieni kolorowych, o którym powiadomiliśmy już zapisanych chętnych drogą mailową o terminach i kosztach oraz trzytygodniowy kurs Ekspertów Diamentów w Antwerpii w dniach 08-26.10.2012r. Poza tym oczywiście nasze krajowe szkolenia fachowe.

Nieoczekiwanym następstwem kursu gemmologicznego były dalsze wypadki, po części z nim związane:

 1. Telefon w końcu listopada od G.Jurkuna – informacja o samodzielnym organizowaniu kursów gemmologicznych i kursu nieoszlifowanych diamentów.
 2. Doprowadzenie do bezpośredniej rozmowy z Katrien De Corte z udziałem prezesa Zarządu TK i wiceprezesa Zarządu JZ oraz Dariusza Jaworskiego jako tłumacza – początek lutego 2015.
 3. Próby podpisania kontraktu na 2015 rok – brak możliwości rozwiązania problemu.

Udział SRJ w Targach Jubilerskich

Targi AMBERIF

Targi AMBERIF są wiodącymi Targami Jubilerskimi w Polsce. Międzynarodowy skład wystawców, głównie z branży bursztynowej czynią AMBERIF- co jest widoczne w każdej edycji – bardzo znaczącą imprezę i to nie tylko handlową. Dlatego też SRJ stara się corocznie zaproponować coś nowego dla uczestników Targów i naszych członków.

W tym roku bardzo ciekawy wykład wygłosił p. Peter Panis z Antwerpii, którego tematem był. „Perły naturalne i hodowane, słodkowodne i ze słonych wód, cechy charakterystyczne i sposoby odróżniania”. Ciekawy wykład adresowany do szerokiej grupy odbiorców. Sala seminaryjna była jak zwykle pełna. Poza tym miały miejsce dwie prelekcje: Doroty Wróblewskiej pod tytułem „Biżuteria w mediach – jak zaistnieć w mediach” oraz Alex T. Great pt. „Zmiany pokoleniowe w firmie – planowanie sukcesji”.

Wyjątkowo w tym roku HRD nie miało swojego przedstawiciela na stoisku i na Amberifie, nikt z HRD nie wygłosił także fachowego wykładu. W porozumieniu z Katrien De Corte wspólne stoisko HRD – SRJ było odpowiednio oznaczone na fryzie stoiska, HRD przysłało także materiały reklamowe dla zainteresowanych uczestników targów.

W organizacji seminariów uczestniczył w porozumieniu z dyrekcją targów Stanisław Jacobson, jako konsultant targów AMBERIF, upoważniony przez poprzednie Walne Zebranie do reprezentowania SRJ przy organizacji Amberif’u.

Jak zwykle przy okazji targów AMBERIF organizowane są dwa konkursy na okazy biżuteryjne: jeden – MERCURIUS GEDANENSIS – organizuje dyrekcja targów, drugi organizuje Cech Rzemiosła. W konkursie Rzemiosła jednym z jurorów był nasz kolega Robert Zięba, który od tego roku został wybrany na przewodniczącego Jury.

Na targach w ramach komisji sprawującej nadzór nad prawidłowym nazewnictwem gemmologicznym wystawianych eksponatów brał czynny udział kolega Jerzy Sobisiak, a także Veerle van Esbroeck, która na targach złożyła deklarację przystąpienia do SRJ.

Oczywiście na Targach AMBERIF Stowarzyszenie miało swoje bezpłatne stoisko wspólnie z HRD, na którym tradycyjnie udzielaliśmy porad na temat biżuterii.

Stoisko kol. Cezary Kania uatrakcyjnił wystawą „Przegląd szkoleń organizowanych przez SRJ”.

Na Targach „Złoto, Srebro, Czas” w Warszawie SRJ miało także swoje bezpłatne stoisko, na którym tradycyjnie wycenialiśmy bezpłatnie biżuterię oraz udzielaliśmy różnorakich fachowych porad z zakresu biżuterii i kamieni jubilerskich. Przy okazji tej imprezy targowej zostało zorganizowane sympozjum, poprowadzone przez dr Włodzimierza Łapota na temat metod wykrywania syntetycznych diamentów przy pomocy prostych urządzeń gemmologicznych. Była to zapowiedź cyklu specjalistycznych szkoleń, które będą odbywać się na terenie Uniwersytetu Śląskiego, na wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu. Obecnie trwa przygotowywanie specjalnej sali łącznie z wyposażeniem do prowadzenia tych szkoleń. Szkolenia te, według zobowiązanie dr. Łapota mają odbywać się wyłącznie pod auspicjami SRJ.

Targi „Złoto, Srebro, Czas”

Na Targach „Złoto, Srebro, Czas” w Warszawie SRJ miało także swoje bezpłatne stoisko, na którym tradycyjnie wycenialiśmy bezpłatnie biżuterię oraz udzielaliśmy różnorakich fachowych porad z zakresu biżuterii i kamieni jubilerskich. Przy okazji tej imprezy targowej zostało zorganizowane sympozjum, poprowadzone przez dr Włodzimierza Łapota na temat metod wykrywania syntetycznych diamentów przy pomocy prostych urządzeń gemmologicznych. Była to zapowiedź cyklu specjalistycznych szkoleń, które będą odbywać się na terenie Uniwersytetu Śląskiego, na wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu. Obecnie trwa przygotowywanie specjalnej sali łącznie z wyposażeniem do prowadzenia tych szkoleń. Szkolenia te, według zobowiązanie dr. Łapota mają odbywać się wyłącznie pod auspicjami SRJ.

Impreza targowa „Jubinale”

Impreza targowa „Jubinale” w Krakowie także była obsługiwana w ub roku przez SRJ. Udzieliliśmy patronatu tym Targom i jak zwykle na stoisku byliśmy do dyspozycji uczestników targów w zakresie szacowania wartości i porad fachowych na temat biżuterii.

Działalność SRJ na targach jubilerskich stała się już stałym punktem wszystkich edycji targowych w Polsce i cieszy się niezmiennie dużym powodzeniem.

Propagowanie działalności Stowarzyszenia

Działalność ta to głównie nasze publikacje w „Zegarkach i Biżuterii” oraz ustawiczna aktualizacja naszej strony internetowej. Oba te zadania są realizowane na dobrym poziomie. Nasze strony w „Zegarkach i Biżuterii” są wypełnianie w każdym numerze. Publikujemy aktualności z życia Stowarzyszenia, a niekiedy fachowe ciekawostki gemmologiczne. O taki stan rzeczy dba nasz kolega Cezary Kania.

Strona internetowa aktualizowana jest na bieżąco.

Dobrym pomysłem była instalacja bannerów reklamowych na naszej stronie, informujących o terminach najbliższych kursów. Poprawiło to informacje o najbliższych kursach i podniosło nieco frekwencję.

Od końca ubiegłego roku mamy także na Facebooku nasz profil. Zaproponował to kol. Robert Zięba i on też razem z Cezarym Kania obsługuje na bieżąco nasz funpage.

Zakupy sprzętu gemmologicznego.

W minionym roku zakupiliśmy tester diamentowy najnowszej generacji oraz omówiony już wcześniej zestaw przyrządów do prowadzenia kursów „Metody badania metali szlachetnych”. W trakcie jest zakup koloryskopu do badania barwy diamentów.

Sytuacja finansowa Stowarzyszenia

W kolejnym punkcie obrad Komisja Rewizyjna przedstawi swój protokół. W ubiegłym roku wynik finansowy był dodatni. W bilansie za 2014 rok dochód netto wyniósł 54.704,24 zł., przy czym działalność statutowa zamknęła się jak zwykle stratą, lecz w tym roku niewielką, bo tylko 6.872,96, a działalność szkoleniowa zamknęła się dochodem netto 61.577,20. Trzeba podkreślić, że wpłaty składek jak zwykle nie pokryły w 2014r kosztów prowadzenia działalności podstawowej ale wpływy składkowe były na znacznie wyższym poziomie niż w latach ubiegłych. Tylko dzięki dochodom z prowadzenia szkoleń wynik finansowy zamknął się wynikiem dodatnim, takim, jak podałem uprzednio.

Trzeba jednak podkreślić, że dzięki wieloletniemu oszczędnemu i racjonalnemu gospodarowaniu środkami finansowymi na koniec roku Stowarzyszenie posiadało środki finansowe w dewizach i złotówkach na łączną kwotę 111.944,98 złote.

Kierując się wskazówkami Komisji Rewizyjnej z ubiegłego roku Zarząd poczynił dalsze kroki zmierzające do ograniczenia kosztów obsługi bankowej naszego konta. Otworzyliśmy w związku z tym drugie konto w Raiffeisen Banku. Opłata za prowadzenie konta jest tam zerowa, przelewy zewnętrzne 20 szt/miesiąc także bezpłatne a środki na rachunku są oprocentowane.

Pozwoli to, po wygaszeniu konta w PKO BP, na zaoszczędzenie około 600,00 zł rocznie i przyniesie wprawdzie niewielkie ale kilkusetzłotowe przychody z oprocentowania.

Sprawy członkowskie

W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami zanotowaliśmy pewną stagnację w liczbie członków. Zmuszeni byliśmy wykreślić z powodu nieopłacania składek przez co najmniej 2 lata 14 członków, natomiast przyjęliśmy w poczet członków 13 nowych osób. Aktualnie nasze Stowarzyszenie liczy 180 członków, w tym 107 nominowanych Rzeczoznawców SRJ w różnych specjalnościach, przy 118 rzeczoznawcach w ubiegłym roku. Niezmiernie nobilitujące uważamy wstąpienie w szeregi członków SRJ.

Sprawy inne

Do prac w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z ramienia SRJ byli delegowani kol kol Stanisław Jacobson, Marek Korytowski i Adam Micał. W ub. roku Izba Bursztynu rozpoczęła prace nad Polską Normą na temat klasyfikacji i badaniu bursztynu bałtyckiego. Pod koniec ubiegłego roku poprawiona wersja projektu Polskiej Normy została poddana pod ostateczne głosowanie członkom komisji normalizacyjnej nr.239, zajmującej się zagadnieniami jubilerskimi. Przewodniczący naszego zespołu kol. Adam Micał podjął decyzje o głosowaniu polegającą na wstrzymaniu się od głosu, czyli głosie neutralnym. Głos ten został oddany w momencie, gdy większość zagłosowała pozytywnie za kontynuacją prac nad ustanowieniem normy, nie miał więc w zasadzie znaczenia. Decyzja ta była jednak sprzeczna z poglądem dwóch pozostałych członków zespołu. W wyniku tego kol Stanisław Jacobson zrezygnował z dalszych prac w zespole. Aby uzupełnić nasz trzyosobowy skład zespołu roboczego Zarząd będzie rekomendował do prac kol. mgr Łukasza Bandura, absolwenta AGH wydziału geologii ze specjalnością mineralogia i petrografia, znanemu wszystkim z referatów wygłaszanych w ubiegłym i tym roku przy okazji naszych Walnych Zebrań.

Przypominamy, że systematycznie opracowujemy i przesyłamy naszym rzeczoznawcom propozycje cenowe na oszlifowane diamenty. Są to propozycje wyważone, niezbyt wygórowane, ale i nie są oparte wyłącznie na poziomie cen hurtowych. W niektórych sytuacjach warto oprzeć się na tych wytycznych, pisząc na certyfikacie np. wzmiankę: „ceny sugerowane, ustalone w oparciu o wytyczne SRJ”.

Warto wspomnieć jeszcze o ciągle rosnącej roli naszej listy rzeczoznawców. Prowadzę wiele rozmów telefonicznych i odpowiadam na wiele maili, w których respondenci dopytują się dlaczego ktoś nie widnieje na naszej liście. Tłumaczę oczywiście, że jest to lista ekspertów SRJ, a nie wszystkich fachowców z całej Polski ale przez szeroki ogół postrzegana jest jako lista prawie urzędowa. Wiele osób pyta także jak może zdobyć nasze uprawnienia do wystawiania certyfikatów – uważają bowiem SRJ za organ nadający takie uprawnienia i kontrolujący kwalifikacje i fachowość ekspertów. Są to objawy rosnącej roli SRJ w branży jubilerskiej. Możemy i powinniśmy się z tego cieszyć, ale musimy mieć też świadomość, że wysoka pozycja SRJ zobowiązuje wszystkich członków do ciągłego podnoszenia wiedzy fachowej i kwalifikacji, a także świadczenia usług w sposób perfekcyjny. Stąd konieczność podnoszenia i aktualizowania naszych kwalifikacji poprzez cykliczne szkolenia okresowe.

Ciągle jeszcze spotykamy się z certyfikatami i wycenami wystawionymi przez naszych członków, które nie odpowiadają rzeczywistości. Nie jest to zjawisko nagminne, jednak pojawia się od czasu do czasu. Apeluję do naszych rzeczoznawców o rozwagę i rozsądek. Zarząd nie podejmuje żadnych pochopnych kroków w przypadku jednorazowych incydentów. Monitorujemy jednak ten problem i przestrzegamy niektórych naszych członków przed zbyt pochopnymi ocenami jakościowymi i wycenami. Apelujemy także o stosowanie prawidłowej terminologii zamieszczanej na certyfikatach, prawidłowej ale także zgodnej z rzeczywistością.

Nie będziemy prowadzić akcji „Zdaniem Rzeczoznawcy” ani rubryki w prasie p.t. „Sprawki pod Lupą”, jednak pamiętajmy, że wystawiony nieprawidłowo dokument nie znika i prędzej lub później pojawi się na rynku, niekiedy przysparzając nam sporo kłopotów.

Tak wyglądała działalność Stowarzyszenia w minionym roku. Mam nadzieję, że Walne Zebranie oceni pozytywnie działalność Zarządu i udzieli absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.