Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich za okres kadencji w latach 2005 – 2009 oraz za okres ostatniego roku

Zarząd Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich w okresie ostatniej kadencji realizował systematycznie podstawowe cele i zadania statutowe stojące przed Stowarzyszeniem. Działalność SRJ rozwija się, a dzięki temu rośnie znaczenie i pozycja stowarzyszenia w branży jubilerskiej. Omówię pokrótce wydarzenia i dokonania ostatniego okresu.

Działalność szkoleniowa

Certyfikowany Ekspert Diamentów HRD – pełny 3 tygodniowy kurs zorganizowany wspólnie z Instytutem Gemmologicznym przy Wysokiej Radzie Diamentów w Antwerpii. Odbyły się łącznie 3 edycje:

 • 1 edycja w roku 2005
 • 1 edycja w roku 2006
 • 1 edycja w roku 2007

Kurs HRD zorganizowany wspólnie z Instytutem Gemmologicznym przy Wysokiej Radzie Diamentów w Antwerpii o Diamentach syntetycznych poprawianych i w barwach fantazyjnych:

 • 2 edycje w roku 2007

Okresowy kurs dla członków fachowych DGemG Niemieckiego Instytutu Gemmologicznego Kurs odbywa się co 5 lat:

 • 1 edycja w roku 2005

Znawca Pereł, kurs cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem. Do dnia dzisiejszego odbyło się 10 edycji:

 • 1 edycja w roku 2005
 • 3 edycje w roku 2006
 • 2 edycje w roku 2007
 • 4 edycje w roku 2008

Towaroznawca Jubilerski:

 • 1 edycja w roku 2005
 • 1 edycja w roku 2006
 • 1 edycja w roku 2007
 • 1 edycja w roku 2009

Znawca Monet:

 • 2 edycje w roku 2007
 • 1 edycja w roku 2008

Znawca Korali:

 • 1 edycja w roku 2006

Wykwalifikowany Sprzedawca Diamentów:

 • 2 edycje w roku 2006
 • 2 edycje w roku 2007

Wstęp do Gemmologii:

 • 1 edycja w roku 2005
 • 1 edycja w roku 2006

Warsztaty Laboratoryjne zorganizowane na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Nauk o Ziemi na temat „Laboratoryjne Metody Identyfikacji Diamentów”:

 • 3 edycje w roku 2008

W sumie odbyło się 32 szkolenia, w których wzięło udział ponad 400 słuchaczy.
Dodatkowo warto wspomnieć o wycieczce do Muzeum Okręgowego w Płocku, zorganizowanej, dzięki staraniom Jacka Zięty, w czerwcu 2007 roku w celu obejrzenia ciekawej wystawy o biżuterii secesyjnej i art deco, a przy okazji zwiedzenia całego Muzeum Okręgowego.

Chcieliśmy, aby efektem kursu „Znawca Pereł” było rozszerzenie grona ekspertów pereł. Warunek, jaki postawiliśmy przed słuchaczami kursu było odbycie rocznej praktyki (we własnym zakresie) po ukończeniu kursu i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego. Niestety, nieliczni absolwenci kursów zdali taki egzamin – tym samym grono ekspertów pereł niezbyt sie powiększyło.

Działalność popularyzująca nasze Stowarzyszenie i jej członków

1. Udział w Targach biżuterii

Na każdych Targach mamy swoje, bezpłatne stoiska, na których prowadzimy bezpłatne wyceny biżuterii i udzielamy porad fachowych. Jesteśmy patronami targów AMBERIF w Gdańsku, a ostatnio na prośbę organizatora targów JUBINALE w Karakowie udzieliliśmy i tym targom patronatu.

Na targach Amberif stałym ich konsultantem fachowym jest Stanisław Jacobson, a w pracach komisji fachowej targów i jest kuratorem konkursu MARCURIUS GEDANENSIS mamy corocznie swoich przedstawicieli.

Można powiedzieć, że wszyscy się już przyzwyczaili do naszej obecności na imprezach targowych.

2. Współpraca z Toruńskim Oddziałem Historyków Sztuki

Od wielu lat sponsorujemy kwotą 1000,00 złotych wydawanie książki o dawnej biżuterii, będącej pokłosiem konferencji fachowych organizowanych przez tę organizację. Dzięki temu udało się nam uzyskać bezpłatnie (tylko za koszt druku) możliwość dodruku pamiątkowych egzemplarzy zeszłorocznego wydania tej książki wraz z pamiątkową kartą, podkreślającą XX-lecie powstania naszego Stowarzyszenia. Uważamy, że książka jest wartościowa i jest ciekawą pamiątką tego Walnego Zebrania.

3. Udział w obchodach rocznicy powstania Niem. Tow. Gemmologicznego

W 2007 roku Niemieckie Towarzystwo Gemmologiczne obchodziło 75-lecie swego powstania. Uważaliśmy, że należy wziąć symboliczny udział w tej uroczystości, delegując dwóch przedstawicieli SRJ (Jacka Zięte i Piotra Sobisiaka) do udziału w obchodach. Ważność tej rocznicy podkreśliliśmy wystosowaniem listu gratulacyjnego do D.Gem. G, który został odczytany i wręczony na tej uroczystości. Tekst listu był zamieszczony w Z&B. Spotkało się to z nadzwyczaj miłym przyjęciem ze strony Zarządu DGG.

4. Nasz organ prasowy „Zegarki i Biżuteria”

W każdym numerze tego pisma ukazują się różne informacje o działalności SRJ. W minionej kadencji odpowiadali za to: Małgorzata Kucharska i Czarek Kania. W ocenie Zarządu działalność popularyzacyjna naszego Stow, a także informacja o naszej aktywności prowadzona była bardzo dobrze. W każdym numerze można było znaleźć informacje co się działo lub co się będzie działo w SRJ.

Comiesięczne materiały pokazują czytelnikom, że SRJ działa prężnie i aktywnie, a nam członkom przynosi wiadomości o życiu Stowarzyszenia.

5. Współpraca z HRD

Bardzo żywo rozwija się nasza współpraca z Wysoką Radą Diamentową czyli HRD w Antwerpii. Bardzo aktywnie reagują na nasze potrzeby szkoleniowe, współpracują z nami w zakresie wystawienniczo-targowym, szczególnie na Targach AMBERIF.

Targi AMBERIF, jako najbardziej znany w Europie organizator targów jubilerskich w Polsce, dzięki naszym propozycjom i nawiązanej uprzednio współpracy z HRD, także podjęły te kontakty oferując HRD bezpłatne stoisko oraz współorganizując, od strony logistycznej, sympozja na swych targach. Na sympozjach tych wykłady i prelekcje prowadzili przedstawiciele HRD. Corocznie jest bardzo duża frekwencja na tych prelekcjach.

Warto podkreślić, że HRD dzięki swej działalności szkoleniowej i certyfikacyjnej jest w Europie bardzo znaną organizacją i cieszy się wielkim poważaniem. Współpraca z HRD, chętnie podtrzymywana przez Belgów dowodzi, że SRJ jest organizacją, z którą warto współpracować. Niemała w tym zasługa Mateusza Jóźwiaka, który jest naszym „ambasadorem” w HRD, jako że głównie on utrzymuje robocze kontakty, a także Stanisława Jacobsona, który nawiązał współpracę w czasie zeszłej kadencji Zarządu. Nie bez znaczenia jest fakt, że tłumaczenie kursów w Antwerpii jest realizowane „po kosztach” przez Karolinę Sobolewską i Mateusza Jóźwiaka.

6. Strona internetowa

Aktywnie działa nasza strona internetowa. Zmienione zostały banery, ilustrujące poszczególne zakładki na stronie w taki sposób, aby tematycznie ilustracje na banerach odpowiadały treści zakładek. Dobrał je Czarek Kania, który dba także o naszą stronę internetową.

Staramy się umieszczać na naszej stronie wszystkie ważne informacje i nowości, szczególnie te publikowane w „Z&B”.

Jako propozycja dla następnego Zarządu w zakresie rozwoju naszej strony oraz rozwinięcia współpracy z członkami uważamy, że trzeba uzupełnić stronę o jej aktywną część, na której internauci mogliby zamieszczać swoje uwagi, propozycje i wnioski. Byłoby to coś w rodzaju forum internetowego naszego Stowarzyszenia.

Jednocześnie uważamy, że trzeba większy nacisk położyć na komunikację internetową z naszymi członkami. Więcej informacji można rozsyłać do naszych członków ta drogą, tym bardziej, że coraz więcej jej napływa na nasz adres mailowy. W wielu wypadkach trzeba adresy zdobywać podstępem. Obecnie mając 142 członków dysponujemy 54 adresami i na te adresy są przesyłane otrzymywane na adres Stowarzyszenia informacje.

Bardzo prosimy członków o podawanie swoich adresów mailowych, o ile jeszcze nie są w naszym posiadaniu lub uaktualnienie, jeśli zostały zmienione.

7. Wytyczne do wyceny brylantów

Dwa razy w roku dostarczamy naszym rzeczoznawcom wytyczne do sprzedaży komisowej i wyceny brylantów. Opracowuje je Stanisław Jacobson, na bazie cenników hurtowych oszlifowanych diamentów. Uważamy je za bardzo potrzebne, tym bardziej że z różnych informacji wynika że korzystają z nich nie tylko nasi członkowie.

8. Współpraca z gemmologami amerykańskimi

Działalność SRJ, a także pismo Zegarki i Biżuteria stały się na tyle znane, że dwoje gemmologów amerykańskich polskiego pochodzenia, małżeństwo Małgorzata i Zbigniew Kluch zwróciło się do nas o możliwość publikacji na naszych stronach fachowych informacji gemmologicznych. Udostępniliśmy im już dwa artykuły. W przygotowaniu jest materiał o diamentach wypełnianych met Yehudy – bogato ilustrowany. Mamy nadzieje na rozwój tej współpracy.

9. Współpraca z Zamkiem Królewskim w Warszawie

Czterech członków Zarządu ( Zięta, Jacobson, Sobisiak P, Kłoczewiak ) wykonało w 2006 roku społecznie wycenę darów na odbudowę Zamku Królewskiego. Aukcja wycenionych przedmiotów odbyła sie w 2008 roku – przed Świętami.

Rangę i pozycję naszego Stowarzyszenia pokazuje stale rosnąca ilość członków. Aktualnie mamy 142 członków. Ilość ta nie rośnie wprawdzie lawinowo, jednak daje się zauważyć wzrost liczebności naszych szeregów.

Omówienie spraw finansowych

W kolejnym punkcie obrad szczegółowe sprawozdanie z kontroli, między innymi finansowej przedstawi Komisja Rewizyjna.
W tym miejscu zasygnalizuję jedynie, że wynik finansowy za 2008 rok był dodatni i zamknął się dochodem wysokości 4.697,55 zł.

Na koniec 2008roku posiadaliśmy środki wysokości:
stan konta bankowego 35.947,76zł.,
stan konta dewizowego 6.940,84 euro,
stan gotówki w kasie SRJ 3.655,25 zł.

Pokreślenia wymaga, że niezła sytuacja finansowa jest wyłącznie wynikiem aktywnej działalności szkoleniowej, która skalkulowana jest tak, aby przynosiła dochód netto, który wyniósł w 2008 roku: 15.569,83 zł – tylko z działalności szkoleniowej, podczas gdy na działaności podstawowej zanotowaliśmy stratę w wysokości 15.014,01 zł.
Dodatni wynik finansowy wynikł ze wzrostu wartości dewiz na naszym koncie ( od czego zresztą musieliśmy zapłacić podatek).
Jak widać nawet podniesienie wysokości składek nie zapewniło pokrycia kosztów podstawowych wpływami ze składek.

Analiza finansowa za 2008 rok, łącznie rozliczeniem finansowym według rodzajów działalności jest dla zainteresowanych do wglądu.
Przez ostatnią kadencję udało się nam powiększyć majątek trwały SRJ nabywając komputer wraz z oryginalnym oprogramowaniem a także sprzęt do prowadzenia szkoleń w postaci: 15 lamp światła białego typu FLIP, 15 lup 10x aplanatycznych i achromatycznych i 15 penset, mikroskop, refraktometr, polaryskop i proporcjoskop ręczny.

Jeśli tylko pozwolą finanse uważamy, że należy powiększać ilość sprzętu gemmologicznego, szczególnie w aspekcie podnoszenia atrakcyjności naszych szkoleń. Umożliwi to Stowarzyszeniu do uniezależnienia się od osób prywatnych wypożyczających nam sprzęt do prowadzenia kursów.
Na marginesie warto przypomnieć, że dzięki inicjatywie naszego kol. Stanisława Jacobsona, nasi rzeczoznawcy mogli zakupić urządzenia przyrządy do wstępnej identyfikacji diamentów syntetycznych z Instytutu Gemmologicznego w Szwajcarii.

Sprawy inne

W 2007 roku w czasopiśmie „Rynek Jubilerski” ukazał się artykuł, autorstwa pp Nikodema i Tomasz Sobczaka pt „Nielegalne szkolenia gemmologiczne”. Wynikało z niego, że tylko Polskie Towarzystwo Gemmologiczne ma prawo organizować legalnie szkolenia gemmologiczne. Inne szkolenia są nielegalne i niezgodne z prawem. Była to oczywiście nieprawda, żeby nie powiedzieć kompletna bzdura.

Zleciliśmy w związku z tym opracowanie opinii prawnej przez Biuro Radców Prawnych w Sopocie. Z opinii tej wynikało, że artykuł jest nieprawdziwy i godzi w dobre imię między innymi naszego Stowarzyszenia. Opinię tą przekazaliśmy redaktorowi naczelnemu pisma „Rynek Jubilerski” z żądaniem zamieszczenia sprostowania. Sprostowanie takie ukazało się w następnym numerze tego pisma – sprawę uznaliśmy więc za zamkniętą.

Kadencja Zarządu SRJ z dniem dzisiejszym dobiegła końca. Nie chcielibyśmy uprawiać samochwalstwa, ale uważamy ten okres za dobry i pracowity. Uważamy, że dzięki naszej wspólnej pracy pozycja naszego Stowarzyszenia umocniła się i przyniosła wymierne korzyści naszym członkom i Stowarzyszeniu. W związku z tym ustępujący Zarząd ma dwie prośby do uczestników Walnego Zebrania:

Po pierwsze – ustępujący Zarząd, po przedstawieniu sprawozdania zwraca się z prośbą do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium za miniony rok oraz za całą czteroletnią kadencję.

Po drugie – w związku z dzisiejszymi wyborami do władz SRJ prosimy o zgłaszanie wiarygodnych kandydatur naszych członków chętnych do pracy w Zarządzie, szczególnie osób młodych, którzy zapewne wnieśliby wiele nowego do dotychczasowej pracy.