Warszawa, 16 października 2009

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich

Szanowni Państwo

Jest mi bardzo miło poinformować Państwa, że po zakończeniu kolejnego etapu procesu weryfikacji Komitetów Technicznych, Firma Państwa, została powołana z dniem 1 października 2009r. na członka komitetu/(-ów) technicznego/(-ych). W załączeniu przekazuję stosowane powołanie.

Jednocześnie informuję, że kolejnym etapem procesu weryfikacji będzie rozesłanie do wydelegowanych przez Państwa reprezentantów imiennych kart kryptograficznych z nagranym certyfikatem, wydanym przez Centrum Certyfikacji PKN służących do logowania się do aplikacji na stronie internetowej PKN tzw. „Modułu KT”. Moduł KT zapewnia dostęp do dokumentacji roboczej KT oraz umożliwia pracę KT w trybie elektronicznych uzgodnień, w tym głosowania uchwał KT. Wraz z imienną kartą kryptograficzną reprezentanci członka KT otrzymają informacje dotyczące instalacji niezbędnego oprogramowania, a po upływie około tygodnia w osobnej korespondencji numer PIN do karty.

Karty kryptograficzne dostarczone przez PKN są kompatybilne z klawiaturami z wbudowanym czytnikiem kart. W przypadku, gdy członkowie KT nie posiadają takich klawiatur PKN wprowadził możliwość udostępniania członkom KT czytników kart kryptograficznych na życzenie, na okres pełnienia funkcji, jednak nie dłuższy niż trzy lata. Czytniki na podstawie przesłanego do PKN wniosku o przekazanie czytników (dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych) lub umowy użyczenia (dla jednostek pozabudżetowych) zostaną przekazane Państwu protokołem zdawczo-odbiorczym.

Do dnia 31 grudnia 2009 Moduł KT będzie stanowił jedynie bazę treningową. Wprowadzenie obowiązku rejestrowania wszystkich dokumentów i wyników pracy KT wyłącznie w Module KT przewidujemy na dzień 1 stycznia 2010.

Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej PKN dostępna jest pełna lista komitetów technicznych ze zweryfikowanymi składami jak również lista komitetów technicznych, które nie zostały powołanie z uwagi na zbyt małą liczbę zgłoszonych członków. Udostępniono również informacje o planowanych działaniach w stosunku do tych komitetów technicznych.

Z poważaniem
Tomasz Schweitzer
Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

pdf_logoPobierz Dokument
Powołania na Członka Komitetu Technicznego