​Istniejące od 1988 r. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich zrzesza osoby pracujące czynnie w branży jubilerskiej: rzeczoznawców zajmujących się zawodowo oceną jakości, wyceną wyrobów i kamieni jubilerskich, właścicieli firm handlowych, usługowych, producentów i hurtowników wyrobów jubilerskich oraz osoby współpracujące i sympatyków sztuki jubilerskiej. Aktualnie zrzesza 162 członków zwyczajnych. Cele statutowe realizowane są m.in. poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz kursów umożliwiających zdobycie oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przyznawanie tytułu „Rzeczoznawca Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich z zakresu jubilerstwa i gemmologii”. SRJ bierze czynny udział w promocji branży Jubilerskiej , między innymi poprzez współpracę z targami jubilerskimi odbywającymi się na terenie naszego kraju.

Aktualnie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich patronuje:

amb jub zloto amb
Zarząd oraz członkowie udzielają organizatorom imprezy fachowych rad i służą wsparciem merytorycznym, a w trakcie targów na stoisku SRJ prezentowane są ekspozycje podnoszące fachową wiedzę w branży, ponad to prowadzona jest darmowa wycena biżuterii dla odwiedzających i wystawców.

Informacja: Złoto Srebro Czas