Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich – SRJ

Stowarzyszenie Rzeczoznawcow Jubilerskich

Zrzeszamy osoby pracujące czynnie w branży jubilerskiej: rzeczoznawców zajmujących się zawodowo oceną jakości, wyceną wyrobów i kamieni jubilerskich, właścicieli firm handlowych, usługowych, producentów
i hurtowników wyrobów jubilerskich oraz osoby współpracujące i sympatyków sztuki jubilerskiej.

Aktualnie Stowarzyszenie zrzesza 176 członków zwyczajnych.

Historia SRJ

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich powstało jako jedne z pierwszych Stowarzyszeń, w krótkim czasie po uchwaleniu Ustawy o Stowarzyszeniach w 1988 roku.

Trzonem osobowym i komitetem założycielskim Stowarzyszenia byli rzeczoznawcy i jubilerzy, członkowie wrocławskiego Oddziału Towarzystwa Nauk o Ziemi, skupieni wokół prekursora polskiej gemmologii Romana Urbaniaka. Siedzibą Stowarzyszenia był Wrocław.

W 1998 roku siedziba Stowarzyszenia została przeniesiona do Warszawy.

ZiBNaszym organem prasowym jest kwartalnik „Zegarki i Biżuteria” wydawnictwa UNIT. W każdym numerze tego kwartalnika znajdziesz informacje z życia Stowarzyszenia lub artykuły fachowe.

Stale współpracujemy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym.
Z naszej inicjatywy powstała norma „Oceny jakości oszlifowanych diamentów”.

Jesteśmy współzałożycielami i stale współpracujemy z Forum Jubilerstwa Polskiego, Krajową Izbą Gospodarczą Jubilersko – Zegarmistrzowską oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bursztynników.

Jesteśmy od pierwszej edycji patronem Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich „Amberif” w Gdańsku oraz patronem Centrum Szkolenia Gemmologicznego im. Romana Urbaniaka w Polanicy Zdroju.

Wspieramy wszystkie inicjatywy związane z porządkowaniem, rozwojem, popularyzacją branży jubilerskiej. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i propozycje współpracy.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich jest organizacją finansującą się ze składek członkowskich i szkoleń.

SRJ realizuje swoje zadania statutowe poprzez:

  • Opracowanie optymalnych i jednolitych form i zasad jakimi powinni kierować się rzeczoznawcy jubilerscy w swojej pracy.
  • Nadawanie swoim członkom z najwyższymi kwalifikacjami zawodowymi tytułu „Rzeczoznawca Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich z zakresu jubilerstwa i gemmologii”*, co jest jednoczesną rekomendacją do ubiegania się o wpis na listę biegłych sądowych, rzeczoznawców Państwowej Inspekcji Handlu, Izb Skarbowych, banków, zakładów ubezpieczeniowych, urzędów celnych i innych urzędów administracji państwowej, a także rekomendacją najwyższych kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców, świadczących usługi dla osób fizycznych.
  • Prowadzenie krajowej listy rekomendowanych rzeczoznawców o potwierdzonych i sprawdzonych kwalifikacjach zawodowych, która jest publikowana w prasie branżowej oraz na stronach internetowych SRJ.
  • Nadawanie tytułu „Znak Jakości” – firmom, których właściciele lub pracownicy są naszymi rekomendowanymi rzeczoznawcami, w celu podkreślenia fachowości, a co za tym idzie wiarygodności firmy.
  • Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz kursów umożliwiających zdobycie oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych w wyżej wymienionych specjalnościach.

*Tytuł „Rzeczoznawca Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich z zakresu jubilerstwa i gemmologii” jest nadawany
w następujących specjalnościach:

Listę rekomendowanych rzeczoznawców Stowarzyszenia znajdziesz na stronie Nasi Rzeczoznawcy oraz w październikowym i marcowym numerze kwartalnika zegarki & biżuteria, naszego organu prasowego.