Amberif-2016

Tradycyjnie w marcu spotkaliśmy się na targach Amberif 2016. Po raz kolejny SRJ sprawowało patronat nad tymi najważniejszymi targami bursztynowymi na świecie. Gdzie nie zabrakło nowych wzorów, pomysłów, designu i technologii. To wszystko działo się na kilkunastu tyś.m2 powierzchni udostępnionej wystawcom. Targi te w ciągu zaledwie kilku dni odwiedziło ponad 7700 odwiedzających z 55 krajów. Co zostało uznane za kolejny niemalejący od lat sukces.

Targom jak co roku towarzyszyło mnóstwo wydarzeń w tym seminaria, wykłady, pokazy, prezentacje, szkolenia, wernisaże i warsztaty. W których to SRJ również brało czynny udział.

I tak w drugim dniu trwania imprezy zaprosiliśmy Państwa na współorganizowane przez SRJ seminarium gemmologiczne w temacie: „Aktualne metody poprawiania jakości diamentów”, które poprowadzone było przez dr. Włodzimierza Łapota z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii, na Uniwersytecie Śląskim, które to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

Warto również podkreślić rolę naszych członków, którzy przyczyniają się co roku w organizacji pracy przy tych wydarzeniach. Po za wieloma osobami, które należało by tu wymienić prawie zawsze towarzyszą nam wszyscy członkowie zarządu z prezesem Tomaszem Kłoczewiakiem na czele. Są z nami także nasi członkowie zwyczajni i nominowani rzeczoznawcy, którym nie brakuje werwy i zaangażowania. Pośród tych osób znajdują się członkowie, którzy zostali to wytypowani przez zarząd bądź powołani przez organizatorów do reprezentowania SRJ w różnych dziedzinach przy Amberif 2016. Pierwsza postać to postać Krzysztofa Jacobsona, który jest wieloletnim konsultantem tejże imprezy oraz Komisarzem Konkursu Mercurius Gedanensis. Postać, której zawdzięczamy bardzo wiele w tej materii. Wieloletni członek zarządu oraz członek komitetu założycielskiego SRJ. Kolejny nasz członek to Jerzy Sobisiak członek zarządu, który sprawował również po raz kolejny funkcję członka Komisji d/s Bursztynu przy Amberif 2016. Członek zarządu Robert Zięba mianowicie został przydzielony już po raz kolejny do reprezentowania stowarzyszenia jako jeden z jurorów. Sprawował funkcję członka komisji w konkursie Bursztynowe Rzemiosło, a w roku ubiegłym był jej przewodniczącym.

Te funkcje są potwierdzeniem znaczącej i rosnącej roli naszego stowarzyszenia w życiu branży. A dzięki przestronnej fachowości i doświadczeniu, jesteśmy wprost zauważalni przez organizatorów targów jako partnerzy.

Przez te klika dni nasze stoisko cieszyło się ogromną popularnością, pojawiło się mnóstwo zainteresowanych osób, a różnorodność przedmiotów poddawanych wycenie wręcz zaskakiwała.

Co jest warte zauważenia od lat na naszych stoiskach przybywa zainteresowanych bezpłatna wyceną czy konsultacjami w zakresie gemmologii i nie tylko. Rośnie więc rola poglądu rzeczoznawcy na obiekty handlowe, co pośród napływu imitacji i ewolucji procesów poprawiania odgrywa niebagatelną rolę w wydarzeniach handlowych. Za które to zaufanie bardzo dziękujemy.

W dniach 2-4 czerwiec br. spotkamy się na targach Jubinale w Krakowie, gdzie również zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska. Serdecznie Zapraszamy.