Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich, ul. Glogera 2, 02-051 Warszawa, tel.: 601 380 447, tel./fax: 22 822 02 60|info@srj.org.pl

Warto wiedzieć

Ku przestrodze – certyfikat czy ekspertyza

Wielu Naszych czytelników jest zdezorientowanych i nie wie, kiedy można i trzeba wystawiać certyfikat, a kiedy ekspertyzę dla oceny i wyceny kamienia lub biżuterii. Nie wiedzą także, jaka jest różnica pomiędzy certyfikatem a ekspertyzą.

Różnica jest zasadnicza i postaram się ją wyjaśnić, w celu uniknięcia pomyłki oraz nieprzyjemności wynikających z tej niewiedzy.

 • Imię i nazwisko lub firmę zlecającą usługę (nie wystawia się anonimowych ekspertyz)
 • Postawione zadania dla rzeczoznawcy określone przez zleceniodawcę
 • Opis przedmiotu poddanego ekspertyzie
 • Warunki, w jakich została ona wykonana oraz z jakich przyrządów korzystano, aby jej dokonać
 • Informacje w oparciu o jakie zasady została wykonana
 • Dokładną ocenę przedmiotu , ale nie koniecznie musi zawierać wycenę Jeżeli równocześnie jest dokonana wycena, należy podać w oparciu o jakie cenniki została dokonana, czy podana wartość dotyczy cen hurtowych, komisowych czy detalicznych
 • Datę, miejsce, pieczątkę imienną i podpis eksperta
 • Ekspertyza jest dokumentem , który może być przekazywany następnemu klientowi
 • Za błędną ekspertyzę ponosi odpowiedzialność rzeczoznawca, który ją wystawił

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich
Stanisław Krzysztof Jacobson

Autor |5 czerwca 2013 o 13:39|Warto wiedzieć|0 komentarzy

Ocena jakościowa szlifowanych diamentów

Opis oszlifowanego diamentu w ramach oceny jego cech należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w niżej podanych punktach:

 • masa
 • kształt
 • wymiary
 • proporcje
 • czystość
 • diagram inkluzji i skaz
 • barwa
 • fluorescencja przy długofalowym promieniowaniu nadfioletowym
 • wykończenie szlifu
 • komentarz (jeśli potrzebny)

Diament
Naturalny minerał składający się w zasadzie z węgla, wykrystalizowanego w układzie regularnym (sześciennym). Jego twardość w skali Mohsa ma wartość 10, gęstość – w przybliżeniu 3,52 (g/cm3), zaś współczynnik załamania nD) ma wartość 2,417.

Nie ma potrzeby podawania w nazwie wyżej wymienionej genezy diamentu, ponieważ użycie samego wyrazu „diament” bez dodatkowych określeń oznacza, że jest to nazwa diamentu naturalnego.

Diament syntetyczny
sztuczna reprodukcja diamentu, która ma taki sam skład chemiczny i strukturę krystaliczną oraz takie same właściwości optyczne i fizyczne jak jej odpowiednik naturalny. Zabrania się używania określenia diament bez dodatkowych określeń do nazywania nim diamentów syntetycznych, tzn. takich, które wykrystalizowały się w całości lub częściowo, względnie podlegały procesowi rekrystalizacji z udziałem człowieka, przy czym nie ma znaczenia rodzaj użytego materiału wyjściowego lub zastosowana metoda. Produkt wytworzony w taki sposób powinien być jednoznacznie nazywany diamentem syntetycznym.

Diament poprawiany
diament poddany obróbce w inny sposób niż szlifowanie i polerowanie z zamiarem zmiany jego wyglądu przez powlekanie, wypełnianie lub jakiekolwiek inne fizyczne lub chemiczne traktowanie.

UWAGI:

 • Wszystkie diamenty nawiercane laserem powinny być określane jako diamenty „o stopniu czystości uzyskanym przez nawiercanie laserem”.
 • Żadne inne diamenty poprawione, łącznie z powlekanymi i sztucznie wypełnionymi, nie mogą być oceniane.

Kamień składany
Kamień zbudowany z dwu lub więcej części, z których co najmniej jedna jest diamentem naturalnym lub syntetycznym, lub poprawianym. Należy go wyraźnie zidentyfikować i nie należy go oceniać.

Fluorescencja
Stopień luminescencji diamentu obserwowanego w długofalowym promieniowaniu nadfioletowym źródła światła o długości 365 nm.

Szlif
Określa go kształt, proporcje i […]

Autor |5 czerwca 2013 o 13:09|Warto wiedzieć|0 komentarzy