‚Polski Jubiler’ – (Nr 6 (32) 2005)

WIARYGODNY RZECZOZNAWCA

W ostatnim okresie Zarząd Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich zetknął się z nadużywaniem niektórych tytułów oraz z wykorzystywaniem nazw instytutów gemmologicznych i ośrodków szkoleniowych, szczególnie zagranicznych, na pieczątkach niektórych rzeczoznawców jubilerskich.