Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich, ul. Glogera 2, 02-051 Warszawa, tel.: 601 380 447, tel./fax: 22 822 02 60|info@srj.org.pl

Sprawy bieżące

Remont i doposażenie siedziby Stowarzyszenia

remont-SRJ-1

Od dłuższego czasu wielu członków SRJ odwiedzających z różnych powodów siedzibę SRJ wspominało o konieczności przeprowadzenia remontu naszej siedziby. Od czasu jej powstania nie były prowadzone żadne prace zmieniające i unowocześniające lokal. Uznając konieczność przeprowadzenia remontu i doposażenia siedziby Zarząd podjął decyzje o wykonaniu tych prac.

W lutym 2016 roku przeprowadzonych zostało wiele prac remontowych i doposażeniowych, łącznie z powiększeniem powierzchni lokalu o ca 5 m2.

Część prac remontowych zostało wykonane na koszt właściciela lokalu, czyli Sp-ni Budowlanej „Architektoniczna”. Zakres tych prac obejmował częściowe skucie starych tynków i położenie nowych, o charakterze przeciwwilgociowym oraz modyfikacja układu wodociągowo-kanalizacyjnego zmierzająca do usunięcia poza lokal rur wod-kan.

Zakres prac remontowych przedstawiał się następująco:

 • rozbiórka starych ścianek gipsowo-kartonowych,
 • wyrównanie poziomu dodatkowej powierzchni do poziomu siedziby poprzez skucie warstwy naddatku,
 • wykonanie wylewki betonowej na dodatkowej powierzchni,
 • skucie starych tynków i położenie nowych, kilkuwarstwowych, przeciwwilgociowych,
 • obudowa ściankami gipsowo-kartonowymi przewodów ciepłowniczych i wod-kan,
 • postawienie nowych ścian działowych,
 • modyfikacja instalacji elektrycznej poprzez rozbudowę ilości gniazd wtykowych oraz ulokowanie pod podłogą instalacji elektrycznej prowadzącej do gniazd wtykowych umieszczonych w podłodze pod stołami roboczymi do ćwiczeń na kursach a także przeprowadzenie instalacji do projektora multimedialnego umieszczonego pod sufitem,
 • położenie nowej podłogi z paneli wysokowytrzymałościowych, przeznaczonych do pomieszczeń użyteczności publicznej,
 • malowanie pomieszczenia.

remont-SRJ-1

Nowe wyposażenie siedziby przedstawia się następująco:

 • nowe regały na całej długości jednej ze ścian, mieszczące całość sprzętu posiadanego przez Stowarzyszenie,
 • nowe stoły robocze do prowadzenia kursów i ćwiczeń na nich,
 • nowe biurko, wkomponowane w całość pomieszczenia,
 • nowy projektor multimedialny.

Kolorystyka ścian, podłogi oraz mebli została zsynchronizowana w różnych odcieniach szarości.

Całość prac została wykonana w bardzo krótkim terminie zaledwie trzech tygodni.

Członkowie […]

Autor |14 czerwca 2016 o 12:38|Sprawy bieżące|0 komentarzy

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich

Coroczne Walne Zebranie Członków SRJ odbyło się w Toruniu, w dniu 16.04.2016 roku. Zabytkowe miasto, z ciekawą historią i architekturą w tym roku gościło naszych członków.

Walne Zebranie, jak również imprezy towarzyszące: szkolenia, uroczysta kolacja, odbyły się w hotelu FILMAR, którego personel profesjonalnie przygotował i obsłużył naszych członków.

Walne Zebranie jak zwykle poprzedzały ciekawe szkolenia fachowe. W piątek, 15.04.2016 r odbyły się trzy szkolenia.

Pierwszy wykład wygłosiła historyk sztuki, nasz członek, dr Ewa Letkiewicz: „Pierścień w XIX wieku. Wzory, materiały, funkcje i znaczenie”.

Druga prelekcję wygłosił Tomasz Kłoczewiak wspólnie z Pawłem Wierzchowskim o „Nowych fałszerstwach sztabek i monet”. Prelekcja była bardzo bogato ilustrowana konkretnymi przykładami falszerstw, które ostatnio bardzo często pojawiają się na rynku.

Trzecią prelekcje wygłosił także nasz członek Piotr Denejko: „Nowe techniki i osiągnięcia w hodowli pereł”. Tematy: małe perły Tahiti – poniżej 8 mm, perły słodkowodne jądrowe (Edison), perły słodkowodne typu Suflet, bezjądrowe, barokowe perły Tahiti.

Wieczorem, jak co roku, wszyscy spotkali się na uroczystej, integracyjnej kolacji.

W sobotę, godz. 13.00 rozpoczęło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków SRJ. Na początku zebrania nowym członkom SRJ wręczone zostały legitymacje członkowskie i znaczki organizacyjne a naszym nowym ekspertom wręczone zostały stosowne dyplomy oraz przysługujące im pieczątki eksperckie.

W kolejnych punktach Walnego Zebrania sprawozdania wygłosili: prezes Zarządu SRJ Tomasz Kłoczewiak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kamil Szywacz oraz przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Krystyna Kubat Szywacz.

Miniony, 2015 rok, był dla SRJ rokiem pomyślnym. Udało się zorganizować wiele szkoleń, w tym częściowo szkolenia zagraniczne. Staramy się umożliwiać wszystkim członkom, a także osobom spoza SRJ, podnoszenie i powiększanie wiedzy fachowej. W minionym roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą TREMENTI, która organizowała szkolenia dzięki środkom z […]

Autor |14 czerwca 2016 o 12:04|Sprawy bieżące|0 komentarzy

Oświadczenie

Zarząd SRJ niniejszym oświadcza, że Pan Grzegorz Jurkun prowadzi wszelkie swoje działania, w tym także szkoleniowe, wyłącznie na własną odpowiedzialność i z własnej inicjatywy, bez porozumienia z naszym Stowarzyszeniem. W związku z powyższym jakiekolwiek powoływanie się jego na dorobek szkoleniowy SRJ jest nieuprawnione, a umieszczenie przez p. Jurkuna w ofercie dot. organizowanego przez niego szkolenia, linku do informacji nt. kursu, który odbył się pod patronatem SRJ, jest nadużyciem i bezprawnym wykorzystaniem wizerunku Stowarzyszenia.

Za jakiekolwiek nieporozumienia powstałe w trakcie współpracy z p. Grzegorzem Jurkunem, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich nie ponosi żadnej odpowiedzialności

Współpracę z p. Grzegorzem Jurkunem podejmujecie Państwo na własne ryzyko.

Jednocześnie Zarząd uprzejmie informuje, że wszelkie informacje dot. szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie lub pod jego patronatem, są dostępne na oficjalnej stronie internetowej stowarzyszenia www.srj.org.pl. Chętnie odpowiemy także na wszelkie pytania dot. aktualnej oferty szkoleniowej, a także przyjmiemy sugestie dot. nowej tematyki kursów. Swoje pytania i spostrzeżenia prosimy przekazywać bezpośrednio do biura SRJ – e-mail: biuro@srj.org.pl

Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich
ul. Glogera 2
02-051 Warszawa

Autor |23 lutego 2016 o 13:03|Sprawy bieżące|0 komentarzy

Życzenia świąteczne

2015_kartka_swiateczna

Autor |21 grudnia 2015 o 10:44|Sprawy bieżące|0 komentarzy

Informacja o Walnym Zebraniu Członków SRJ w 2016 roku

srj-walne-2016

Zarząd Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2016 r. – sobota – w Toruniu w hotelu FILMAR – pierwszy termin: godz.13:00, drugi termin godz.13:30.

Porządek walnego zebrania:

 1. Powitanie Zebranych
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Wybór protokolanta
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Sprawozdanie Zarządu SRJ z działalności za ubiegły rok
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Wolne wnioski
 11. Podjęcie Uchwał Walnego Zebrania – w tym absolutorium dla Zarządu
 12. Zakończenie Zebrania

Przypominamy o obowiązku opłacenia zaległych i bieżących składek członkowskich. Mandaty delegatów otrzymają członkowie z opłaconymi składkami.

Wysokość składek za 2016 rok:

 • 300,00 zł – składka członkowska,
 • 150,00 zł – składka rzeczoznawcy,
 • 150,00 zł – opłata za Znak Jakości SRJ.

Noclegi i wyżywienie – w atrakcyjnych cenach – rezerwujemy indywidualnie w recepcji hotelu FILMAR, na hasło: SRJ lub Jubilerzy.
Adres hotelu: 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 45.
Hotel posiada 154 pokoje, więc na pewno wszyscy się pomieścimy.
Pokój 1-osobowy – 189,0 zł/pokój, pokój 2-osobowy – 230,00 zł/pokój. Do dyspozycji jest także 8 pokoi 3-osobowych w cenie 289,00 zł/pokój.
Parking hotelowy w cenie 15,00 zł/dobę.
Telefon: 056 / 669 48 00, e-mail: rezerwacja@hotelfilmar.pl
Hotel oraz szczegóły dojazdowe można znaleźć na stronie internetowej: www.hotelfilmar.pl
Prosimy o dokonanie rezerwacji do 15.03.2016r. Rezerwacje po tym terminie mogą nie być zrealizowane.

Przewidujemy szeroki program szkoleń i prezentacji:

Piątek – 15 kwietnia 2015:

 • godz. 13.00 – dr Ewa Letkiewicz: „Pierścień w XIX wieku. Wzory, materiały, funkcje i znaczenie”.
 • odz. 15.00 – Paweł Wierzchowski i Krzysztof Jacobson: „Nowe fałszerstwa sztabek i monet”. Prelekcja łącznie z demonstracją okazów fałszerstw.
 • godz. 16.00 – Piotr Denejko: „Nowe techniki i osiągnięcia w hodowli pereł”
  Tematy: małe perły […]
Autor |16 grudnia 2015 o 12:20|Sprawy bieżące|0 komentarzy