Wychodząc na przeciw potrzebom ciągłego podwyższania standardów obsługi klienta

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich organizuje szkolenie z zakresu obsługi klienta

pt. „Techniki sprzedaży biżuterii diamentowej”.

techniki

to szkolenie dedykowane pracownikom bezpośrednio obsługujących klientów, pracownikom działów handlowych, pracownikom administracyjnym i technicznym mającym kontakt z klientem, przedstawicielom handlowym. Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania schematu zachowań sprzedażowych i ich adaptowania do konkretnej sytuacji handlowej.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu profesjonalnej obsługi klienta
- potrafi nawiązać i utrzymać relacje z klientem,
- rozpoznaje potrzeby klientów
- potrafi rozmawiać z trudnym klientem i reagować na jego obiekcje,
- posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z obsługą klienta,
- ma umiejętności samokształcenia,
- zna i stosuje techniki radzenia ze stresem,
- rozumie znaczenie komunikacji inerpersonalnej

Program szkolenia:

- Specyfika produktu (biżuteria diamentowa)

- Lingwistyka – odpowiednie budowanie komunikatów

- Budowanie relacji z klientem

- Rola komunikacji niewerbalnej w sprzedaży

- Aktywne słuchanie

- Rozpoznanie potrzeb klienta

- Radzenie z obiekcjami klienta

- Skuteczne pytania

- Ekspozycja – prezentacja biżuterii diamentowej

 

Cena netto: 1250,00 zł

Brutto: 1537,50 zł

Zniżka dla członka Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich lub Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników

Cena netto: 1125,00 zł

Cena brutto: Brutto 1383,75 zł

Zapisy na kurs przyjmowane są wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy.

Miejsce kursu: SRJ Warszawa
e-mail: kursy@srj.org.pl

Przejdź do formularza zgłoszeniowego